logo

 

 

Slide background

STANISŁAW CELEGRAT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MARKI k. WARSZAWY

Slide thumbnail

STANISŁAW CELEGRAT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MARKI k. WARSZAWY

Alimenty – nie tylko dla dzieci?

Temat obowiązku alimentacyjnego jest mniej lub bardziej znanym w naszym społeczeństwie i najczęściej kojarzy się z rozwodem, rozpadem rodziny i obowiązkiem płacenia przez ojca/byłego męża określonej kwoty pieniędzy na rzecz dzieci.
W dużej mierze powyższe skojarzenia są słuszne (można je uznać za stereotyp) i nie brak jest podstaw aby tak twierdzić. W przeważającej części rozwodów to właśnie ojciec/mąż zostaje zobowiązany do łożenia okresowo danej kwoty pieniędzy na dzieci, które najczęściej pozostają z matką.

Jednakowoż, jeżeli zagłębimy się w temat obowiązku alimentacyjnego, okazuje się że uprawnionymi do alimentów są nie tylko dzieci, ale również żona lub mąż. Powyższe wynika z kolei wprost z art. 60 KRO. Przywoływany przepis statuuje dwie sytuacje, w których jeden z małżonków może żądać odpowiedniej kwoty tytułem alimentów od drugiego:
- w sytuacji, gdy małżonek nie zostaje uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku (art. 60 § 1 KRO),
- w sytuacji, gdy jeden z małżonków zostaje uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia i rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego (art. 60 § 2 KRO).

Istotnym jest również brzmienie art. 60 § 3 KRO, który to przepis określa nam temporalny koniec ww. obowiązku:
- obowiązek wygasa w razie zawarcia kolejnego małżeństwa przez małżonka otrzymującego alimenty,
- obowiązek wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu – gdy zobowiązany jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia (istnieje możliwość przedłużenia 5-letniego okresu alimentacji przez sąd).

W powyżej przywołanych przepisach znajdziemy pojęcie niedostatku – co ono oznacza? Dla każdego niedostatek może być czymś innym i może on być uzależniony od wielu czynników. Chcąc wyjaśnić tego typu termin niedookreślony musimy sięgnąć do orzecznictwa, dla przykładu:

„W niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części; a usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunku bytowania, odpowiednie dla jego stanu zdrowia i wieku” – wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 września 2000 r. sygn. akt. I CKN 872/00.

„Prawidłowe wyłożenie ustawowego pojęcia »niedostatku«, którym posługuje się art. 60 § 1 KRO, wymaga uwzględnienia całokształty okoliczności charakteryzujących życiowe i majątkowe położenie rozwiedzionego małżonka domagającego się świadczenia alimentacyjnego od byłego współmałżonka. Mieć należy przy tym na uwadze, iż do przyjęcia niedostatku wystarcza, że środki uprawnionego nie są dostateczne do samodzielnego utrzymania się, nie jest zaś konieczne ustalenie, że uprawniony w ogóle nie ma żadnych środków do utrzymania się; chodzi tu o sytuację, w której osoba uprawniona nie może w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb” – wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 października 1999 r. I CKN 146/98.

Dodatkowo uważam, że należy omówić również przy okazji niniejszego artykułu pojęcie istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego rozkładu pożycia, w tym wypadku również przywołam orzeczenia, które winny w dostateczny sposób wyjaśniać to pojęcie:

„Podział ról w małżeństwie, w ramach których żona zajmowała się wychowaniem i codzienną troską o dziecko, a mąż, pracując zawodowo, miał dostarczyć środków utrzymania dla rodziny – w sytuacji, kiedy niepracująca żona na skutek rozwodu zostaje tych środków pozbawiona i musi sama zabiegać o ich pozyskanie, stanowi o znacznym pogorszeniu jej sytuacji spowodowanej rozwiązaniem małżeństwa” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie – I Wydział Cywilny z dnia 18 marca 2015 r. sygn. akt I ACa 5/15.

„Wykładnia przesłanki »istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego« powinna polegać na porównaniu każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, które by istniało, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo” – wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 13 listopada 2013 r. sygn. akt I Ca 331/13 (vide również wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 7 maja 1998 r. sygn. akt III CKN 186/98).

Obowiązek alimentacyjny to nie tylko te powszechnie znane „alimenty zasądzane podczas rozwodu” istnieje on również pomiędzy pozostałymi członkami rodziny np. dziećmi wobec rodziców… ale o tym kolejnym razem.

Alimenty – nie tylko dla dzieci?

Temat obowiązku alimentacyjnego jest mniej lub bardziej znanym w naszym społeczeństwie i najczęściej kojarzy się z rozwodem, rozpadem rodziny i obowiązkiem płacenia przez ojca/byłego męża określonej kwoty pieniędzy na rzecz dzieci.
W dużej mierze powyższe skojarzenia są słuszne (można je uznać za stereotyp) i nie brak jest podstaw aby tak twierdzić. W przeważającej części rozwodów to właśnie ojciec/mąż zostaje zobowiązany do łożenia okresowo danej kwoty pieniędzy na dzieci, które najczęściej pozostają z matką.

Jednakowoż, jeżeli zagłębimy się w temat obowiązku alimentacyjnego, okazuje się że uprawnionymi do alimentów są nie tylko dzieci, ale również żona lub mąż. Powyższe wynika z kolei wprost z art. 60 KRO. Przywoływany przepis statuuje dwie sytuacje, w których jeden z małżonków może żądać odpowiedniej kwoty tytułem alimentów od drugiego:
- w sytuacji, gdy małżonek nie zostaje uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku (art. 60 § 1 KRO),
- w sytuacji, gdy jeden z małżonków zostaje uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia i rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego (art. 60 § 2 KRO).

Istotnym jest również brzmienie art. 60 § 3 KRO, który to przepis określa nam temporalny koniec ww. obowiązku:
- obowiązek wygasa w razie zawarcia kolejnego małżeństwa przez małżonka otrzymującego alimenty,
- obowiązek wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu – gdy zobowiązany jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia (istnieje możliwość przedłużenia 5-letniego okresu alimentacji przez sąd).

W powyżej przywołanych przepisach znajdziemy pojęcie niedostatku – co ono oznacza? Dla każdego niedostatek może być czymś innym i może on być uzależniony od wielu czynników. Chcąc wyjaśnić tego typu termin niedookreślony musimy sięgnąć do orzecznictwa, dla przykładu:

„W niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części; a usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunku bytowania, odpowiednie dla jego stanu zdrowia i wieku” – wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 września 2000 r. sygn. akt. I CKN 872/00.

„Prawidłowe wyłożenie ustawowego pojęcia »niedostatku«, którym posługuje się art. 60 § 1 KRO, wymaga uwzględnienia całokształty okoliczności charakteryzujących życiowe i majątkowe położenie rozwiedzionego małżonka domagającego się świadczenia alimentacyjnego od byłego współmałżonka. Mieć należy przy tym na uwadze, iż do przyjęcia niedostatku wystarcza, że środki uprawnionego nie są dostateczne do samodzielnego utrzymania się, nie jest zaś konieczne ustalenie, że uprawniony w ogóle nie ma żadnych środków do utrzymania się; chodzi tu o sytuację, w której osoba uprawniona nie może w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb” – wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 października 1999 r. I CKN 146/98.

Dodatkowo uważam, że należy omówić również przy okazji niniejszego artykułu pojęcie istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego rozkładu pożycia, w tym wypadku również przywołam orzeczenia, które winny w dostateczny sposób wyjaśniać to pojęcie:

„Podział ról w małżeństwie, w ramach których żona zajmowała się wychowaniem i codzienną troską o dziecko, a mąż, pracując zawodowo, miał dostarczyć środków utrzymania dla rodziny – w sytuacji, kiedy niepracująca żona na skutek rozwodu zostaje tych środków pozbawiona i musi sama zabiegać o ich pozyskanie, stanowi o znacznym pogorszeniu jej sytuacji spowodowanej rozwiązaniem małżeństwa” – wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie – I Wydział Cywilny z dnia 18 marca 2015 r. sygn. akt I ACa 5/15.

„Wykładnia przesłanki »istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego« powinna polegać na porównaniu każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, które by istniało, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo” – wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 13 listopada 2013 r. sygn. akt I Ca 331/13 (vide również wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 7 maja 1998 r. sygn. akt III CKN 186/98).

Obowiązek alimentacyjny to nie tylko te powszechnie znane „alimenty zasądzane podczas rozwodu” istnieje on również pomiędzy pozostałymi członkami rodziny np. dziećmi wobec rodziców… ale o tym kolejnym razem.

Obsługa prawna firm, spółek i klientów indywidualnych w Warszawie i Lublinie

Kancelaria Prawna

Kompleksowe wsparcie prawne dla mieszkańców Warszawy i okolic oraz Lublina

Kancelaria Radcy Prawnego Stanisław Celegrat z siedzibą w Markach k. Warszawy jest miejscem oferującym poufność oraz maksymalny profesjonalizm wśród dostępnych usług prawniczych.

Szerokie spektrum działalności oraz wysoki poziom specjalizacji zapewnia rzetelną i pełną obsługę zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.

Dzięki szerokiemu zakresowi działań oferujemy Państwu objęcie swoją opieką na terenie Warszawy i okolic, a także na terenie Lublina. Jeżeli Państwa celem było znalezienie prawnika, u którego otrzymacie Państwo ochronę i pomoc, a także, który w obiektywny oraz uczciwy sposób spojrzy na Wasz problem, to trafiliście Państwo w dobre miejsce!

Kancelaria Prawna

Kompleksowe wsparcie prawne dla mieszkańców Warszawy i okolic oraz Lublina

Kancelaria Radcy Prawnego Stanisław Celegrat z siedzibą w Markach k. Warszawy jest miejscem oferującym poufność oraz maksymalny profesjonalizm wśród dostępnych usług prawniczych.

Szerokie spektrum działalności oraz wysoki poziom specjalizacji zapewnia rzetelną i pełną obsługę zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.

Dzięki szerokiemu zakresowi działań oferujemy Państwu objęcie swoją opieką na terenie Warszawy i okolic, a także na terenie Lublina. Jeżeli Państwa celem było znalezienie prawnika, u którego otrzymacie Państwo ochronę i pomoc, a także, który w obiektywny oraz uczciwy sposób spojrzy na Wasz problem, to trafiliście Państwo w dobre miejsce!

Prawna obsługa Klientów indywidualnych

​Zakres czynności Kancelarii Radcy Prawnego Stanisława Celegrata

Obsługa prawna firm, spółek i przedsiębiorstw w Warszawie

​Obsługa przedsiębiorców – Kancelaria Radcy Prawnego – Stanisław Celegrat

Specjalizacje i zakres pomocy prawnej

Zakres świadczonych usług w ramach ochrony prawnej Kancelarii

Obsługa prawna dla warszawskich firm, mieszkańców Warszawy i okolic

Sporządzanie pism procesowych oraz innych dokumentów:

 • pozwy,
 • odwołania,
 • apelacje,
 • skargi w sprawach administracyjnych,
 • umowy,

Doradztwo prawne:

 • porady prawne,
 • opinie prawne,
 • konsultacje,
 • analizy.

Reprezentacja Klientów przed sądem oraz innymi organami:

 • postępowanie w I i II instancji,
 • postępowanie administracyjne oraz postępowanie przed sądem administracyjnym,
 • postępowanie przedsądowe przed wszystkimi podmiotami,
 • udział w negocjacjach.

Misja Kancelarii

Stanisław Celegrat – prawnik dla Ciebie i Twojej firmy

Nasza misja i prawnicze doświadczenie

Bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań oraz obsłudze prawnej Klientów indywidualnych, jak i firm oraz spółek, zdobywane od pierwszych lat prowadzenia praktyki, gwarantuje profesjonalizm, a także wysoki stopień rzetelności świadczonych usług.

W prowadzonych sprawach i obsłudze Klientów, na pierwszym miejscu stawiamy człowieka i jego problem. W swojej pracy jesteśmy partnerem naszych Klientów, starając się pomóc im ze wszystkich sił, tak aby po zakończeniu całego procesu czuli, że zostali otoczeni opieką, a ich problemy przejął rzetelny prawnik. Zachęcamy naszych Klientów do zadawania każdego pytania po to, żeby wszelkie wątpliwości zostały za drzwiami Kancelarii.

Naszą misją jest pomoc, dlatego też zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia się na spotkanie i przedstawienia swojej sytuacji. Kierując się chęcią  szerzenia wiedzy na temat prawa, istnieje możliwość spotkania w siedzibie Kancelarii w Markach lub u Klienta na terenie Warszawy lub Lublina.

Nasza misja i prawnicze doświadczenie

Bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań oraz obsłudze prawnej Klientów indywidualnych, jak i firm oraz spółek, zdobywane od pierwszych lat prowadzenia praktyki, gwarantuje profesjonalizm, a także wysoki stopień rzetelności świadczonych usług.

W prowadzonych sprawach i obsłudze Klientów, na pierwszym miejscu stawiamy człowieka i jego problem. W swojej pracy jesteśmy partnerem naszych Klientów, starając się pomóc im ze wszystkich sił, tak aby po zakończeniu całego procesu czuli, że zostali otoczeni opieką, a ich problemy przejął rzetelny prawnik. Zachęcamy naszych Klientów do zadawania każdego pytania po to, żeby wszelkie wątpliwości zostały za drzwiami Kancelarii.

Naszą misją jest pomoc, dlatego też zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia się na spotkanie i przedstawienia swojej sytuacji. Kierując się chęcią  szerzenia wiedzy na temat prawa, istnieje możliwość spotkania w siedzibie Kancelarii w Markach lub u Klienta na terenie Warszawy lub Lublina.

Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Stanisław Celegrat

ul. Fryderyka Chopina 85/1

05-270 Marki koło Warszawy

  506 878 615

  s.celegrat@kancelaria-celegrat.pl

NIP: 946 248 1493

Nr rachunku bankowego:
05 1140 2004 0000 3202 8048 0622

Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Stanisław Celegrat

ul. Fryderyka Chopina 85/1

05-270 Marki koło Warszawy

  506 878 615

  s.celegrat@kancelaria-celegrat.pl

NIP: 946 248 1493

Nr rachunku bankowego:
05 1140 2004 0000 3202 8048 0622

logo kancelaria prawana celegrat marki kolo warszawy
logo kancelaria prawana celegrat marki kolo warszawy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 r. | Kancelaria Radcy Prawnego Stanisława Celegrata | 05-270 Marki k. Warszawy, ul. Fryderyka Chopina 85/1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tworzenie i pozycjonowanie stron

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 r.

Kancelaria Radcy Prawnego Stanisława Celegrata

05-270 Marki k. Warszawy, ul. Fryderyka Chopina 85/1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tworzenie i pozycjonowanie stron