logo

 

 

Slide background

STANISŁAW CELEGRAT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MARKI k. WARSZAWY

Slide thumbnail

STANISŁAW CELEGRAT

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

MARKI k. WARSZAWY

Czym jest zachowek?

W przypadku śmierci osoby bliskiej, niejednokrotnie dochodzi na skutek różnego rodzaju kolei losu do sytuacji, w której nie wszyscy spadkobiercy zaliczani do spadkobierców ustawowych otrzymają spadek po zmarłym. Z uwagi na ścisłe powiązania rodzinne, tego typu sytuacje mogą wydać się nam niejednokrotnie bulwersujące. Nie jest trudnym do wyobrażenia sobie sytuacja, kiedy to spadkobierca pod wpływem impulsu, namowy osoby trzeciej czy innych sprzyjających okoliczności, przepisze cały swój majątek życia na jedną, czasami nawet niespokrewnioną osobę. Czy w takiej sytuacji, skoro spadkodawca rozporządził testamentowo swoim majątkiem, sprawa jest z góry przegrana i najbliższa rodzina pomimo ścisłych więzów krwi nie otrzyma żadnej z części majątku spadkodawcy? Otóż nie.

Zgodnie z art. 991 k.c. § 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

W najprostszy sposób instytucję zachowku można zdefiniować jako minimalną część spadku, jaką powinien dostać spadkobierca ustawowy a dokładniej ułamek wartości udziału spadkowego, który przypadłby uprawnionemu do zachowku, gdyby spadkodawca w testamencie nie zapisał majątku komuś innemu – oczywiście są sytuacje, kiedy nie ma testamentu, dziedziczenie następuje z ustawy i również należy nam się zachowek.

Spadkobiercy są uprawnieni do zachowku w przypadku, kiedy pomimo dziedziczenia nie dostaną przypadającego im udziału zagwarantowanego przez dyspozycję zawartą w art. 991 k.c. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, gdy np. w testamencie przyznano bardzo mały udział np. 1/10 spadku, a wartość zachowku wynosiłaby np. 1/4 spadku. 

Zgodnie z powyżej przywołanym przepisem wysokość zachowku wynosi połowę wartości udziału, jaki przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym (zachowek wynosi 1/2 określonego powyżej udziału, a jeżeli uprawniony jest małoletnim lub trwale niezdolnym do pracy to zachowek wynosi wówczas 2/3 udziału ustawowego).

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą vide uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1985 r. III CZP 69/84 „Obliczenie zachowku następuje na podstawie wartości spadku ustalonej według cen z daty orzekania o roszczeniach z tego tytułu” oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2005 r. I CK 765/04 „Wartość spadku w celu określenia zachowku ustala się według cen z chwili orzekania o zachowku. Chwilą tą powinna być chwila orzekania przez Sąd drugiej instancji, jako sąd merytorycznie rozpoznający sprawę”.

Celem poprawnego obliczenia wartości zachowku, należy:

 1. Określić hipotetyczny krąg spadkobierców, którzy doszliby do spadku, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe,
 2. Wyznaczyć należny udział spadkowy,
 3. Wyliczyć należny substrat zachowku
 4. Na podstawie opisanych poniżej wytycznych ustalić wysokość należnego nam zachowku,

Po ustaleniu substratu zachowku, a także uwzględnieniu udziałów spadkowych i wysokości każdego z uprawnionych do zachowku winno się odjąć od niej wszystko to, co uprawnieni otrzymali od spadkodawcy np. wartość nabytego udziału w spadku, zapisu windykacyjnego, zapisu zwykłego oraz darowizn otrzymanych za życia spadkodawcy.

Według art. 991 § 2 k.c.: „Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”. Słuszność roszczenia o zachowek lub jego uzupełnienia, statuowanego dyspozycją art. 991 k.c. potwierdza również utrwalona linia orzecznicza np. vide wyrok SN z dnia 13 lutego 2004 r., sygn. akt II CK 444/02.

Z przywołanego powyżej przepisu wynika również to, że na poczet zachowku nie zalicza się tylko części/udziału w spadku, ale możliwe jest uznanie, że spadkobierca zaspokoił swoje roszczenie poprzez otrzymanie np. darowizny za życia spadkodawcy.

Istotne jest, że posiadanie samego uprawnienia do zachowku to dopiero początek drogi do otrzymania należnej nam części spadku. Najczęściej spotykaną sytuacją jest brak woli po stronie pozostałych spadkobierców lub innych osób, które otrzymały jakąś część majątku spadkodawcy, aby z własnej inicjatywy uczynić zadość swojemu obowiązkowi i zaspokoić osobę uprawnioną do otrzymania zachowku. W tego rodzaju sytuacjach jedyną drogą pozostaje wystąpienie na drogę sądową.

Obsługa prawna firm, spółek i klientów indywidualnych w Warszawie i Lublinie

Kancelaria Prawna

Kompleksowe wsparcie prawne dla mieszkańców Warszawy i okolic oraz Lublina

Kancelaria Radcy Prawnego Stanisław Celegrat z siedzibą w Markach k. Warszawy jest miejscem oferującym poufność oraz maksymalny profesjonalizm wśród dostępnych usług prawniczych.

Szerokie spektrum działalności oraz wysoki poziom specjalizacji zapewnia rzetelną i pełną obsługę zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.

Dzięki szerokiemu zakresowi działań oferujemy Państwu objęcie swoją opieką na terenie Warszawy i okolic, a także na terenie Lublina. Jeżeli Państwa celem było znalezienie prawnika, u którego otrzymacie Państwo ochronę i pomoc, a także, który w obiektywny oraz uczciwy sposób spojrzy na Wasz problem, to trafiliście Państwo w dobre miejsce!

Kancelaria Prawna

Kompleksowe wsparcie prawne dla mieszkańców Warszawy i okolic oraz Lublina

Kancelaria Radcy Prawnego Stanisław Celegrat z siedzibą w Markach k. Warszawy jest miejscem oferującym poufność oraz maksymalny profesjonalizm wśród dostępnych usług prawniczych.

Szerokie spektrum działalności oraz wysoki poziom specjalizacji zapewnia rzetelną i pełną obsługę zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.

Dzięki szerokiemu zakresowi działań oferujemy Państwu objęcie swoją opieką na terenie Warszawy i okolic, a także na terenie Lublina. Jeżeli Państwa celem było znalezienie prawnika, u którego otrzymacie Państwo ochronę i pomoc, a także, który w obiektywny oraz uczciwy sposób spojrzy na Wasz problem, to trafiliście Państwo w dobre miejsce!

Prawna obsługa Klientów indywidualnych

​Zakres czynności Kancelarii Radcy Prawnego Stanisława Celegrata

Obsługa prawna firm, spółek i przedsiębiorstw w Warszawie

​Obsługa przedsiębiorców – Kancelaria Radcy Prawnego – Stanisław Celegrat

Specjalizacje i zakres pomocy prawnej

Zakres świadczonych usług w ramach ochrony prawnej Kancelarii

Obsługa prawna dla warszawskich firm, mieszkańców Warszawy i okolic

Sporządzanie pism procesowych oraz innych dokumentów:

 • pozwy,
 • odwołania,
 • apelacje,
 • skargi w sprawach administracyjnych,
 • umowy,

Doradztwo prawne:

 • porady prawne,
 • opinie prawne,
 • konsultacje,
 • analizy.

Reprezentacja Klientów przed sądem oraz innymi organami:

 • postępowanie w I i II instancji,
 • postępowanie administracyjne oraz postępowanie przed sądem administracyjnym,
 • postępowanie przedsądowe przed wszystkimi podmiotami,
 • udział w negocjacjach.

Misja Kancelarii

Stanisław Celegrat – prawnik dla Ciebie i Twojej firmy

Nasza misja i prawnicze doświadczenie

Bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań oraz obsłudze prawnej Klientów indywidualnych, jak i firm oraz spółek, zdobywane od pierwszych lat prowadzenia praktyki, gwarantuje profesjonalizm, a także wysoki stopień rzetelności świadczonych usług.

W prowadzonych sprawach i obsłudze Klientów, na pierwszym miejscu stawiamy człowieka i jego problem. W swojej pracy jesteśmy partnerem naszych Klientów, starając się pomóc im ze wszystkich sił, tak aby po zakończeniu całego procesu czuli, że zostali otoczeni opieką, a ich problemy przejął rzetelny prawnik. Zachęcamy naszych Klientów do zadawania każdego pytania po to, żeby wszelkie wątpliwości zostały za drzwiami Kancelarii.

Naszą misją jest pomoc, dlatego też zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia się na spotkanie i przedstawienia swojej sytuacji. Kierując się chęcią  szerzenia wiedzy na temat prawa, istnieje możliwość spotkania w siedzibie Kancelarii w Markach lub u Klienta na terenie Warszawy lub Lublina.

Nasza misja i prawnicze doświadczenie

Bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań oraz obsłudze prawnej Klientów indywidualnych, jak i firm oraz spółek, zdobywane od pierwszych lat prowadzenia praktyki, gwarantuje profesjonalizm, a także wysoki stopień rzetelności świadczonych usług.

W prowadzonych sprawach i obsłudze Klientów, na pierwszym miejscu stawiamy człowieka i jego problem. W swojej pracy jesteśmy partnerem naszych Klientów, starając się pomóc im ze wszystkich sił, tak aby po zakończeniu całego procesu czuli, że zostali otoczeni opieką, a ich problemy przejął rzetelny prawnik. Zachęcamy naszych Klientów do zadawania każdego pytania po to, żeby wszelkie wątpliwości zostały za drzwiami Kancelarii.

Naszą misją jest pomoc, dlatego też zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia się na spotkanie i przedstawienia swojej sytuacji. Kierując się chęcią  szerzenia wiedzy na temat prawa, istnieje możliwość spotkania w siedzibie Kancelarii w Markach lub u Klienta na terenie Warszawy lub Lublina.

Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Stanisław Celegrat

ul. Fryderyka Chopina 85/1

05-270 Marki koło Warszawy

  506 878 615

  s.celegrat@kancelaria-celegrat.pl

NIP: 946 248 1493

Nr rachunku bankowego:
05 1140 2004 0000 3202 8048 0622

Kancelaria Radcy Prawnego

Radca Prawny Stanisław Celegrat

ul. Fryderyka Chopina 85/1

05-270 Marki koło Warszawy

  506 878 615

  s.celegrat@kancelaria-celegrat.pl

NIP: 946 248 1493

Nr rachunku bankowego:
05 1140 2004 0000 3202 8048 0622

logo kancelaria prawana celegrat marki kolo warszawy
logo kancelaria prawana celegrat marki kolo warszawy

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 r. | Kancelaria Radcy Prawnego Stanisława Celegrata | 05-270 Marki k. Warszawy, ul. Fryderyka Chopina 85/1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tworzenie i pozycjonowanie stron

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 r.

Kancelaria Radcy Prawnego Stanisława Celegrata

05-270 Marki k. Warszawy, ul. Fryderyka Chopina 85/1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tworzenie i pozycjonowanie stron